Poldermodel

Een interactieve installatie op de groepstentoonstelling Nevengeul tijdens de IJsselbiënnale, een internationale kunstroute langs de IJssel. Het is geïnspireerd op bodemdaling en een metafoor voor het zoeken naar een balans in de natuur in bredere zin.

Kijk voor meer info op IJsselbiënnale

Posted in and tagged with . RSS 2.0 feed.