Morfologie

Morfologie gaat over het beeld van onze omgeving en hoe dat beeld wordt beïnvloed door onze behoefte aan controle. Van buitenaf, door ideeën, concepten en representaties van overheid en ontwerpers, maar ook van binnenuit door sociale normen in de samenleving en de (fysieke) manier waarop we waarnemen.

Morfologie betekent letterlijk vormkunde, maar is ook een onderzoeksmethode die verschillende invalshoeken verkend.  Door dit te combineren zijn drie onderdelen ontstaan, die samen het beeld van onze omgeving onderzoeken: Segregatie behandelt de afstandelijkheid die ontstaat door het beeld, op verschillende schaalniveaus, van landschap tot tuin. Integratie hoe het beeld probeert te verdwijnen als een non-vormgeving in de relatie tussen gebouwde omgeving en natuur. En perceptie gaat over hoe we onszelf voor de gek houden.

 SEGREGATIE
#1 Landschap
#2 Gemeenschap         
#3 Woning
#4 Tuin
INTEGRATIE             
#1 Reflectie
#2 Omhulling
#3 Maskering
#4 Vervanging
PERCEPTIE
#1 Visualisatie
#2 Variatie
#3 Vrijheid

 

 

 

 

Posted in and tagged with . RSS 2.0 feed.